• Chau Nhua Tron Vanh

  Chậu tròn vành tròn chậu nhựa trồng cây

  1. Chậu Tròn Vành KT : 20cm X H13cm X12.5cm

  Màu Đỏ, Xanh Đậm : 14K

  Màu Xanh lá, Trắng: 18K

  Màu cam: 17K

  2. Chậu Tròn Vành KT : 25cm X H18cm X15.5cm

  Màu Đỏ, Xanh Đậm : 28K

  Màu Xanh lá, Trắng: 34K

  Màu Cam: 32K

  3. Chậu Tròn Vành KT : 31cm X H21cm X19.5cm

  Màu Đỏ, Xanh Đậm : 39K

  Màu Xanh lá, Trắng: 48K

  Màu Cam: 45K

  4. Chậu Tròn Vành KT : 38cm X H26cm X23 cm

  Màu Đỏ, Xanh Đậm : 51K

  Màu Xanh lá, Trắng, Cam: 74K

  5. Chậu Tròn Vành KT : 43cm X H30cm X26cm

  Màu Đỏ, Xanh Đậm : 70K

  Màu Xanh lá, Trắng: 95k

  Màu Cam: 90K

  6. Chậu Tròn Vành KT : 50cm X H33cm X31cm

  Màu Đỏ, Xanh Đậm : 103K

  Màu Xanh lá, Trắng: 121K

  Màu Cam: 115K

DANH MỤC