Banner Rau Giống

Nơi cung cấp các loại cây rau con, cây giống, rau gia vị chậu, chậu cải Kale giống, hoa chậu… được ươm trồng tại vườn thuần khí hậu Sài Gòn.

Cây có bộ rễ khỏe, không sâu bệnh, rút ngắn được 25 ngày trồng, tỉ lệ sống 99%.

DANH MỤC