Gia The Trong Cay

Giá thể trồng cây đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng, hỗ trợ rễ cây phát triển, giữ nước hoặc thoáng khí và giúp cây phát triển mạnh mẽ. Tro, trấu sống, trấu hun, rơm, đệm sợi đay, mút xốp, viên đất nung, đá vermite, perlite, Akadama, mụn xơ dừa …

DANH MỤC