Giá thể trồng lan đa dạng phong phú, giá chỉ từ 10.000đ. Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

DANH MỤC