• Chau Nhua Trong Cay Hinh Loa

  Chậu nhựa trồng cây hình loa 68 – 38 – 28

  Chậu loa

  Loại chậu

  • Chậu loa đường kính 28cm x đáy 20cm x chiều cao 35cm trắng giá 67.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 28cm x đáy 20cm x chiều cao 35cm xanh giá 67.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 28cm x đáy 20cm x chiều cao 35cm xám giá 77.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 38cm x đáy 26cm x chiều cao 46cm trắng giá 125.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 38cm x đáy 26cm x chiều cao 46cm xanh giá 137.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 38cm x đáy 26cm x chiều cao 46cm xám giá 157.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 43cm x đáy 30cm x chiều cao 68cm trắng giá 273.000 đồng.

  Mọi thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp qua hotline: 0909 1234 09

DANH MỤC