• Chau Nhua Tron Trong Cay

  Chậu nhựa tròn trồng cây chậu truyền thống

  Kích Thước (Đường kính miệng x đường kính đáy x chiều cao), Màu sắc, Giá

  • Chậu truyền thống 2T7: 27 x 15 x 16cm; Màu: đỏ; Giá 26.000 đồng.
  • Chậu truyền thống 3T7: 35 x 19 x 20cm; Màu: trắng, đỏ; Giá 38.000 đồng.
  • Chậu truyền thống 4T8: 48 x 27 x 23cm; Màu: trắng, đỏ; Giá 55.000 đồng.
  • Chậu truyền thống 5T5: 54 x 30 x 27cm; Màu: trắng, giá 74.000 đồng; Màu: đỏ, Giá 69.000 đồng.
  • Chậu truyền thống 6T: 60 x 34 x 30cm; Màu: đỏ, giá 96,000 đồng; Màu: trắng, giá 104.000đồng
  • Chậu truyền thống 6T8: 68 x 38 x 33cm; Màu: trắng, giá 158.000đồng; Màu: đỏ, giá 151.000 đồng.
  • Chậu truyền thống 7T7: 75 x 41 x 34cm; Màu: đỏ; Giá 220.000 đồng.
  • Chậu truyền thống 9T8: 96 x 50 x 43cm; Màu: đỏ, Giá 634.000 đồng.
  • Khi đặt hàng xin chọn mẫu bất kì, nhân viên sẽ gọi lại tư vấn trực tiếp.

DANH MỤC