• Chau Nhua Trong Lan

  Chậu nhựa trồng lan

  Chậu nhựa đen trồng lan có nhiều kích cỡ nên dễ dàng chọn lựa để phù hợp với gốc lan của bạn

  • Chậu nhựa trồng lan phi 12cm giá 2.000 đồng
  • Chậu nhựa trồng lan phi 14cm giá 2.500 đồng
  • Chậu nhựa trồng lan phi 16cm giá 3.500 đồng
  • Chậu nhựa trồng lan phi 18cm giá 5.000 đồng
  • Chậu nhựa trồng lan phi 20cm giá 8.000 đồng

DANH MỤC