• Chậu nhựa trồng lan

    Chậu nhựa đen trồng lan có nhiều kích cỡ nên dễ dàng chọn lựa để phù hợp với gốc lan của bạn

    • Chậu nhựa trồng lan phi 12cm giá 2000 đồng
    • Chậu nhựa trồng lan phi 14cm giá 3000 đồng
    • Chậu nhựa trồng lan phi 16cm giá 5000 đồng
    • Chậu nhựa trồng lan phi 18cm giá 6000 đồng

DANH MỤC