• Chau Nhua Trong Cay Hinh Loa

  Chậu nhựa trồng cây hình loa

  Chậu loa

  Loại chậu

  • Chậu loa đường kính 28cm x đáy 20cm x chiều cao 35cm xanh giá 67.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 28cm x đáy 20cm x chiều cao 35cm xám giá 77.000 đồng.
  • Chậu loa đường kính 43cm x đáy 30cm x chiều cao 68cm trắng giá 273.000 đồng.
  • Chậu loa 69: Đường kính 42cm x đáy 27cm x chiều cao 69cm đen, nâu giá 180.000đ

DANH MỤC