• Chau Nhua Gia Go Trong Lan

  CHẬU NHỰA GIẢ GỖ TRỒNG LAN – màu nâu, nhiều kích cỡ (Chau ro tron)

  Giá được liệt kê dưới đây chưa dùng phí ship:

  Tên loại chậu gỗ tròn; giá [đơn vị: đồng] [đường kính (đơn vị cm): trên – chiều cao – đường kính dưới]:

  Chậu 3T8: giá 42.000 đồng.

  Chậu 3T5: 30 cm x cao 14 cm x 20 cm giá 35.000 đồng.

  Chậu 2T9: 26,5 cm x cao 13 cm x 18 cm giá 20.000 đồng.

  Chậu 2T6: 24 cm x cao 22,5 cm x 16 cm giá 17.000 đồng.

  Chậu 2T3: 21,5 cm x cao 11 cm x 14 cm giá 13.000 đồng.

  Chậu 1T9: 19cm x cao 17cm x 10cm giá 9.000 đồng.

   

   

   

DANH MỤC