Truy cập trang quản lý tại địa chỉ: http://vuonsaigon.vn/admin

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Click chọn Menu sản phẩm

 

Click Thêm mới để thêm sản phẩm mới

Điền đầy đủ thông tin sản phẩm như hình dưới

 

Lưu ý: Khi chọn ảnh sản phẩm

Thiết lập ảnh sản phẩm: Là ảnh chính sản phẩm hiện thị ở các trang liệt kê sản phẩm.

  1. Nhấn chọn Thiết lập anh sản phẩm
  2. Nhấn chọn tập tin, chon hình ảnh từ máy và nhấn Open
  3. Nhấn Thiết lập ảnh sản phẩm

Thêm ảnh thư viện sản phẩm: Là các hình ảnh khác của sản phẩm sẽ được hiện thị khi khách hàng xem chi tiết 1 sản phẩm

  1. Nhấn chọn Thiết lập thư viện ảnh sản phẩm
  2. Nhấn chọn tập tin (Có thể Tải lên nhiều hình ảnh cùng lúc)
  3. Nhấn Ctrl để chọn nhiều ành
  4. Nhấn thêm vào thư viện ảnh sản phẩm
them anh 2
them anh 1

Sau khi điền đầy đủ thông tin sản phẩm, hình ảnh.

Nhấn Đăng để thêm sản phẩm mới

DANH MỤC