• Chậu tròn xếp chậu xếp chậu nhựa CX

  Kích thước

  • Đường kính 12 x Cao 9 cm giá 4.000 đồng.
  • Đường kính 13 x Cao 10 cm giá 7.000 đồng.
  • Đường kính 17 x Cao 12 cm giá 8.000 đồng.
  • Đường kính 20 x Cao 15 cm giá 11.000 đồng.
  • Đường kính 23 x Cao 17 cm giá 13.000 đồng.
  • Đường kính 26 x Cao 20 cm giá 16.000 đồng.
  • Đường kính 29 x Cao 23 cm giá 22.000 đồng.
  • Đường kính 33 x Cao 27 cm giá 24.000 đồng.

  Màu sắc : Trắng

  Mọi thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp qua hotline: 0909 1234 90

DANH MỤC